@article{Gawłowski:2020,
  author  = "R. Gawłowski and A. Jarosz",
  title   = "Infrastruktura partycypacji społecznej pojęcie i wykorzystanie w polskich miastach",
  journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
  number  = "Nr 4",
  pages   = "75--94",
  year    = "2020",
}