@article{Grochowska:1998,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Elementy zginane z kątowników walcowanych",
  journal = "Inżynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 12",
  pages   = "705--706",
  year    = "1998",
}