@article{Laber:1999,
  author  = "S. Laber and A. Laber and K. Cedro",
  title   = "Badania w zakresie nowej technologii wymiany oleju w silnikach spalinowych",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 30",
  number  = "nr 6",
  pages   = "887--900",
  year    = "1999",
}