@article{Dzwonnik:2000,
  author  = "I. Dzwonnik",
  title   = "Badania derywatograficzne zjawisk w mieszaninach bentonitu z pyłem węglowym",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 20",
  number  = "nr 1",
  pages   = "19--26",
  year    = "2000",
}