@article{Krasicka-Cydzik:2000,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Wpływ stężenia kwasu fosforowego na szybkość anodowania stopów tytanu",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 20",
  number  = "nr 1",
  pages   = "155--162",
  year    = "2000",
}