@article{Romanów:2000,
  author  = "F. Romanów",
  title   = "Zastosowanie metody elementów skończonych w budowie pojazdów",
  journal = "Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering",
  number  = "nr 1",
  pages   = "43--66",
  year    = "2000",
}