@article{Krasicka-Cydzik:1999,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and M. Jaklewicz and S. Mazurkiewicz",
  title   = "Badanie odporności nitinolu na korozję w środowisku płynu Ringera",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 5-6",
  pages   = "20--24",
  year    = "1999",
}