@article{Krasicka-Cydzik:1999,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Elektrochemiczne i korozyjne właściwości Ti6Al4V ELI w roztworach kwasu fosforowego",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "26--31",
  year    = "1999",
}