@article{Romankiewicz:1998,
  author  = "F. Romankiewicz and W. Reif",
  title   = "Badanie ośrodków heterogenicznej krystalizacji w siluminie AK7",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 18",
  number  = "nr spec.",
  pages   = "265--273",
  year    = "1998",
}