@article{Bydałek:2000,
  author  = "A. Bydałek and A. Bydałek and M. Czyż and A. Krupa",
  title   = "Racjonalne zasady rafinacji stopów miedzi",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 43",
  pages   = "65--71",
  year    = "2000",
}