@article{Romankiewicz:2000,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja siluminu AK12",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 43",
  pages   = "487--492",
  year    = "2000",
}