@article{Dzwonnik:2000,
  author  = "I. Dzwonnik",
  title   = "Ruch ¶cianek formy piaskowej utwardzanej Metod± - V podczas zmian ci¶nienia",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 44",
  pages   = "445--449",
  year    = "2000",
}