@article{Szmigielski:2000,
  author  = "T. Szmigielski and M. Żygadło",
  title   = "Pomiar ci¶nienia w strefie kondensacji",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 44",
  pages   = "537--542",
  year    = "2000",
}