@article{Romankiewicz:1998,
  author  = "F. Romankiewicz and I. Głazowska and W. Reif",
  title   = "Modyfikacja brązu cynowego CuSn10",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  number  = "nr 37",
  pages   = "113--118",
  year    = "1998",
}