@article{Głazowska:1999,
  author  = "I. Głazowska and F. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja brązu spiżowego CuSn4Zn7Pb6",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  volume  = "R. 1",
  number  = "nr 40",
  pages   = "119--123",
  year    = "1999",
}