@article{Szmigielski:1998,
  author  = "T. Szmigielski and I. Dzwonnik",
  title   = "Wytwarzanie powłok ochronnych na wilgotnych formach piaskowania metodą zasysania",
  journal = "Acta Metallurgica Slovaca",
  volume  = "T. 4",
  number  = "nr 2",
  pages   = "90--95",
  year    = "1998",
}