@article{Mutwil:1998,
  author  = "J. Mutwil and A. Bydałek and D. Niedźwiecki",
  title   = "Stan obecny i perspektywy rozwoju badań nad lejnością metali i stopów",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  number  = "nr 37",
  pages   = "53--58",
  year    = "1998",
}