@article{Krasicka-Cydzik:1999,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Elektrochemiczne aspekty kształtowania warstwy anodowej na stopach tytanu",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "Wyd. spec.",
  pages   = "48--52",
  year    = "1999",
}