@article{Korzeń:1998,
  author  = "Z. Korzeń and J. Cyganiuk and J. Mstowski",
  title   = "Media półpłynne - problemy logistycznej techniki składowania i automatycznego dozowania",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 5-6",
  pages   = "27--31",
  year    = "1998",
}