@article{Müller:2001,
  author  = "K. Müller and F. Romankiewicz and W. Reif",
  title   = "Wpływ bizmutu na modyfikację stopu AlSi7CuMg strontem",
  journal = "Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji",
  volume  = "Vol. 21",
  number  = "nr spec.",
  pages   = "139--144",
  year    = "2001",
}