@article{Kierzkowska:2001,
  author  = "A. and L. Ciupik and M. Tęsiorowski and D. Zarzycki",
  title   = "Biomechaniczne uwarunkowania stosowania kotwicy potylicznej w stabilizacji pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego",
  journal = "Acta of Bioengineering and Biomechanics",
  volume  = "Vol. 3",
  number  = "suppl. 1",
  pages   = "135--144",
  year    = "2001",
}