@article{Romankiewicz:2001,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja aluminium dodatkiem AlTi6",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 1",
  number  = "nr 1 (1/2)",
  pages   = "159--162",
  year    = "2001",
}