@article{Alsabry:2001,
  author  = "A. Alsabry",
  title   = "Analiza badań zmian własnośći mechanicznych betonu poddanego elektrochemicznej ekstrakcji chlorków oraz wpływu liczby i położenia prętów zbrojeniowych na jej przebieg",
  journal = "Cement Wapno Beton",
  number  = "nr 3",
  pages   = "112--118",
  year    = "2001",
}