@article{Alsabry:2001,
  author  = "A. Alsabry",
  title   = "Czynniki istotne dla przemian zachodzących w betonie podczas elektrochemicznej ekstrakcji",
  journal = "Cement Wapno Beton",
  number  = "nr 4",
  pages   = "153--156",
  year    = "2001",
}