@article{Romankiewicz:2001,
  author  = "F. Romankiewicz and W. Reif",
  title   = "Badanie faz międzymetalicznych w mosiądzach ołowianych",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 21",
  number  = "nr 1",
  pages   = "143--149",
  year    = "2001",
}