@article{Krasicka-Cydzik:2001,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Wpływ parametrów polaryzacji na wybrane właściwości warstwy wierzchniej stopu Ti6Al4V po anodowaniu w roztworze kwasu fosforowego",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 21",
  number  = "nr 1",
  pages   = "171--178",
  year    = "2001",
}