@article{Krasicka-Cydzik:2001,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Badania impedancyjne tytanu i jego wybranych stopów implantowych",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  number  = "nr 14",
  pages   = "27--31",
  year    = "2001",
}