@article{Hawrysz:1998,
  author  = "M. Hawrysz and M. Idzikowska",
  title   = "Uwagi o konferencji naukowej "Normatywna problematyka tekstów pisanych" : (Zielona Góra, 12-13 listopada 1998 r.)",
  journal = "Edukacja Humanistyczna",
  number  = "nr 4",
  pages   = "135-138",
  year    = "1998",
}