@article{Kuczyński:2001,
  author  = "T. Kuczyński and M. Jasiewicz",
  title   = "Wstępna analiza przyczyn nadmiernego zużycia energii ogrzewczej na oddziałach tuczu trzody chlewnej",
  journal = "Trzoda Chlewna",
  volume  = "R. 39",
  number  = "nr 10",
  pages   = "111--116",
  year    = "2001",
}