@article{Maciarz:2001,
  author  = "A. Maciarz and H. Ochonczenko and A. Doliński",
  title   = "O potrzebie zmian w programach kszta³cenia pedagogów",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  number  = "nr 8",
  pages   = "46--49",
  year    = "2001",
}