@article{Janiszewska-Nieścioruk:2002,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie",
  journal = "Szkoła Specjalna",
  number  = "nr 1",
  pages   = "9--16",
  year    = "2002",
}