@article{Magda-Adamowicz:1998,
  author  = "M. Magda-Adamowicz",
  title   = "Rozumiemie problemów moralnych przez uczniów szkół początkowych a edukacja humanistyczna Celestyna Freineta",
  journal = "Edukacja Humanistyczna",
  number  = "nr 3",
  pages   = "63--68",
  year    = "1998",
}