@article{Mianowska:2001,
  author  = "E. Mianowska and E. Paprzycka",
  title   = "Polsko-niemieckie seminarium "Badania podłużne w naukach społecznych"",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  number  = "nr 4",
  pages   = "103--110",
  year    = "2001",
}