@article{Świderska-Włodarczyk:2001,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Równość i wyższość - miejsce szlachty w społeczeństwie polskim na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych",
  journal = "Przegląd Zachodnio-Pomorski",
  number  = "nr 2",
  pages   = "31-50",
  year    = "2001",
}