@article{Świderska-Włodarczyk:2001,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Wychowanie rycerskie",
  journal = "Wojsko i Wychowanie",
  number  = "nr 4",
  pages   = "92-96",
  year    = "2001",
}