@article{Świderska-Włodarczyk:2000,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Średniowieczna obyczajowość powojenna",
  journal = "Wojsko i Wychowanie",
  number  = "nr 6",
  pages   = "80-86",
  year    = "2000",
}