@article{Ogiołda:1998,
  author  = "E. Ogiołda and W. Uździcki",
  title   = "Zapobieganie pożarom i wybuchom w instalacjach odpylających przemysłu drzewnego",
  journal = "Przemysł Drzewny",
  number  = "nr 10",
  pages   = "7--10",
  year    = "1998",
}