@article{Jodkowski:2001,
  author  = "K. Jodkowski",
  title   = "W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 2",
  pages   = "7--18",
  year    = "2001",
}