@article{Sady:2001,
  author  = "W. Sady",
  title   = "O źródłach niewspółmierności dwóch głównych programów flozofii nauki XX wieku",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 2",
  pages   = "89--99",
  year    = "2001",
}