@article{Magier:1998,
  author  = "E. Magier and A. Doliński",
  title   = "Poza gotowe formuły - kryzys w edukacji zwrotem ku...",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 3",
  pages   = "66--70",
  year    = "1998",
}