@article{Piechowiak:1999,
  author  = "M. Piechowiak",
  title   = "Status dziecka poczętego. Czy Konwencja Praw Dziecka jest neutralna w sprawie prawa do życia nienarodzonych?",
  journal = "Ethos",
  number  = "1-2",
  pages   = "290--299",
  year    = "1999",
}