@article{Romankiewicz:1997,
  author  = "F. Romankiewicz and W. Reif",
  title   = "Modyfikacja stopu AlSi11 dodatkami AlSr10 i AlB4",
  journal = "Krzepnięcie Metali i Stopów",
  number  = "nr 31",
  pages   = "181--187",
  year    = "1997",
}