@article{Dzwonnik:1997,
  author  = "I. Dzwonnik",
  title   = "Analiza niektórych zjawisk zachodzących w cieczach zawiesinowych znajdujących się na powierzchni porowatej",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "nr 1",
  pages   = "37--47",
  year    = "1997",
}