@article{Mutwil:1997,
  author  = "J. Mutwil",
  title   = "Ocena zjawisk cieplnych w okresie zalewania formy metalowej siluminem okołoeutektycznym",
  journal = "Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "nr 1",
  pages   = "109--118",
  year    = "1997",
}