@article{Krasicka-Cydzik:1997,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Badania wpływu obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stali implantowych",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "nr 1",
  pages   = "173--183",
  year    = "1997",
}