@article{Krasicka-Cydzik:1997,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Wpływ zgniotu na odporność korozyjną austenitycznych stali implantowych",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "nr 1",
  pages   = "185--194",
  year    = "1997",
}