@article{Farnicka:2001,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Refleksje o ¼ród³ach wychowania",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  number  = "nr 10",
  pages   = "50--53",
  year    = "2001",
}