@article{Farnicka:2000,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  number  = "nr 1",
  pages   = "(6)-(8)",
  year    = "2000",
}