@article{Farnicka:1999,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein)",
  journal = "Problemy Rodziny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "67--71",
  year    = "1999",
}