@article{Chrudzimski:1999,
  author  = "A. Chrudzimski",
  title   = "Semantyka uprzywilejowanego dostÍpu",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "85--102",
  year    = "1999",
}